streda 3. februára 2016

5 Youtube channels that I LOVE

V poslednom čase som začala vo veľkom pozerať videá na youtube a stále som hľadala nové a nové. A dnes by som vám chcela ukázať 5 úžasných kanálov ktoré ja pozerám tak sa do toho pustíme.

Recently, I started a lot watch videos on YouTube and I'm still looking fresh and new. And today I would like to show you five fantastic channels that I watch so go ahead.

1. Kalyn Nicholson - milovníčka kávy a jógy. ktorá na svojom chaneli má videá od módy, vlogov cez fitness rady a inšpiračné videá. V každom z nich ale vždy nájdem pozitívnu náladu a skvelé rady, ktoré mi zlepšia aj ten najhorší deň.

1. Kalyn Nicholson - lover of coffee and yoga . which at her channel has videos from fashion, via vlog fitness advice and inspirational videos. In each of them, but I always find a positive mood and great advice that I will improve even the worst day.2. LaurDIY - dekorácie izby, valentínske tipy, návody na lepšiu organizáciu a ako byť lepší v škole to všetko nájdete na tomto kanáli a samozrejme ani v jednom videu nesmie chýbať pozitívna energia a niečo čo vás rozosmeje. Ja milujem tento kanál najmä kvôli jednoduchým tipom na DIY.

2. LaurDIY - room decoration, Valentine tips, tutorials on better organization and how to be better at school can all be found at the channel and certainly no one in the video may be missing positive energy and something that makes you laugh. I love this channel mainly because of simple tips to DIY.


3. Aili Middelton - ďalší DIY kanál s dávkou módnych a skrášľovacích videí. A aj keď ešte nemá toľko odberateľov ako predchádzajúce holky, tak jej videá majú rovnaku kvalitu a držím jej palce.

3. Aili Middleton - another DIY channel with a dose of fashion and beauty videos. And although it does not have as many followers as previous girls and her videos have the same quality and  I wish her luck.


4. Zuzka Light - táto fitness trénerka z Čiech má tiež svoj Youtube kanál ale aj svoju stránku na ktorej môžete sú videá podľa ktorých môžete cvičit. Ja som si ju obľúbila ešte keď mala Bodyrock.tv a podľa jej videí cvičím do dnes. Sú to max. 20 min. cvičenia pri ktorých si precvičíte celé telo a s ktorými si dokážete vytvarovať postavu snov.

4. Zuzka Light - This fitness trainer from the Czech Republic also has her Youtube channel as well as her site where you can include videos by which you can train. I'm fond of her when she was her previous site Bodyrock.tv and this videos I still practicing today. They are max. 20 min. exercises in which you will practice the whole body and with which you can sculpt a figure of dreams.

5. GoGoManTV - a nakoniec jeden chalan ku ktorému ma priviedol môj drahý. A aj keď niesom fanúšikom počítačových hier tak pri týchto videách ale najmä vlogoch sa vždy zasmejem.

5. GoGoManTV - and finally one boy brought to me by my dear. And although I'm not a fan of computer games but with these videos and especially vlog I must always laugh. He have for now videos in Slovak but I think you will laugh at all.Tak toto bol zoznam mojích 5 Youtuberov ktorých mám rada a aký je ten váš? 
A pozeráte tiež niekoho z mojích?

So this was my list of  5 YouTuber which I like, and what is yours?
And also are you looking any channels of my list?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára