streda 27. januára 2016

What ´s in my purse ?


Dnes som sa rozhodla ukázať vám vecičky v mojej kabelke, ktoré nesmú chýbať tieto dni. Keďže v poslednom čase som prepadla DIY (už chystám post aj o tom :)) tak sa bez môjho diára nezaobídem, keď ho nemám stále na niečo zabudnem. A tento z časopisu EVA mi totálne učaroval, má užasne farby a celkovo je taký veselý.  Samozrejme bez peňaženky z Camaieu od môjho drahého nejdem ani na krok.

Ešte je pár vecí bez ktorých sa v tieto studené dni nezaobídem. Je to krém na ruku s čokoládovou vôňou a balzam na pery z Oriflamu. Zrkadielko ktoré mi mamka doniesla z Ríma a kľúče na ktorých visia prívesky z celého sveta.

Tak toto sú moje veci bez ktorých nejdem ani na krok. Aké sú tie vaše ? A napíšte mi čo by ste chceli vidieť v ďalšom poste.Today I decided to show you things in my purse that can´t be missing these days. Since the last time I fell  in love with DIY (already preparing a post about it :)) So I can not do without my diary when I  always forgot something. And this from magazine EVA totally fascinated me, has amazing colors and is so generally funny. Of course without the wallet of Camaieu from my dear I am not going to move.

There's still a few things I can´t forget. It's a hand cream with chocolate flavor and a lip balm from Oriflamu. Mirror that my mother brought it from Rome and keys to pendants that hang from all over the world.

So these are my things without I am not going to move. What are yours? Leave me comment what you'd like to see in the next post.


If you like this post don ´t forget to share or give hear by weheartit

nedeľa 24. januára 2016

High Tatras


Včera sme sa vybrali na túru do Vysokých Tatier na vodopád Skok. Bolo to naozaj očarujúce vidieť Tatry v zime, občas som mala pocit ako keby som bola v rozprávke, všade krásna zimná krajinka akú som už dlho nevidela. No potom som dostala facku kedže vonku bolo ako -15 stupňou a slniečko mi svietilo priamo do tváre. Ale stálo zato tam vyliezť a pokochať sa nádherným výhladom a aj skupinkou ľadolezcov, ktorý sa akurát snažili liezť priamo cez vodopád.

Neskôr sme sa vybrali ešte na Hrebienok, kde bol Tatránsky dom postavený celý z ľadu. Bolo to naozaj veľkolepé( odporúčam vidieť). Ale po celom dni som bola tak vyčerpaná, že som si hneď doma ľahla do postele.

Ako sa vám to páči? A čo ste robili cez víkend?


Yesterday we went on a hike to the High Tatras at the waterfall Skok. It was really charming to see the Tatra Mountains in winter, sometimes I felt like I was in a fairy tale, everywhere beautiful winter landscape I haven ´t seen for a long time. But then I got slapped whereas outside it was -15 degrees and the sun was shining right in my face. But it was worth it to go up there and enjoy the spectacular views and the group of people who just tried to climb straight through the waterfall.

Later, we went further to Hrebienok, where  was Tatranska house built entirely of ice. It was really spectacular (I would recommened it). But after a day, I was so exhausted that I immediately lay down in bed at home.

How do you like it? And what did you do over the weekend?

streda 20. januára 2016

LET IT SNOW

Už sneží aj u nás a poriadne! Dnes som mala veľmi náročný deň, kedže všetky moje plány na pár týždňov stroskotali ako aj výlet do Krakova, na ktorí som sa veľmi tešila a nateraz sme ho preložili. Čo sa odrazilo na mojej depresívnej nálade ale aspoň som sa pokúsila opäť si zacvičiť ( po menšom probléme s chrbticou). A tak som sa vybrala vonku so sestrou do tej krásnej zimy a samozrejme nechýbal ani môj šálik, ktorý oživí každý outfit. Zamrzli sme na cencúle ale kvôli fotkám to stálo zato ( určite očeknite  jej blog). Tak a teraz ma čaká večer pri telke.

Aký ste mali vy deň? A ako sa vám páči môj šál?

Already it ´s snowing here and properly! Today I had a very difficult day, as all my plans failed for a couple of weeks and a trip to Krakow, to which I was very happy at the moment and we move it. Which was reflected in my depressed mood but at least I tried again, I exercise (after a minor problem with my back). So I picked out with my sister in the beautiful winter and of course I take my scarf , which gives brighten to every outfit. We froze icicles but because of the pictures it was worth it (certainly check her blog). So now awaits me tonight behind  TV and relaxing.

How was your day? And  do you like my scarf?

štvrtok 7. januára 2016

What I got for CHRISTMAS
Aj keď je to už asi 2 týždne od Vianoc no až teraz sa mi podarilo najsť si chvíľu na tento článok. Keďže už ďalši týždeň ma čakajú skúšky tak sedím veľa nad knihami. No nič vrátme sa opäť k darčekom. Takže tento rok ma Ježiško prekvapil najmä kamerou po ktorej som dlho túžila a už teraz mám milion nápadov na videá (len neviem ako výjdu, no nechajme sa prekvapiť). Ďalej som dostala úžasny handmade svietnik, šálik tiež ručne robený od mamky. A môj drahý mi urobil radosť užasnou knižkou a týmto veľkým červeným károvaným šálom, ktorý môžem nosiť aj ako pončo. Ešte sme si s drahým kúpili novú telku pod stromček, kedže sme mali ešte telku od babky. A skoro som zabudla ocko mi zohnal tento skvelý nôž ( u nás ho už nikde nemali) a na ktorom som sa už stihla aj porezať ale to by som inak nebola ja. :)
No teraz už len musím zrobiť skúšky a potom sa môže ísť na malý výlet do Krakova a ktovie kde všade ma to ešte zatiahne.

Čo ste dostali vy na Vianoce? A ako sa vám páčia moje darčeky?


Even though it's been about two weeks since Christmas but until now I managed to find a moment to write this article. Next week I have a lot of exams so I try to learn. But back again to the present. So this year Santa has caught the particular camera after which I wanted for a long time now I have a million ideas for videos (just do not know as it comes, but let us surprise). Next, I got amazing handmade candlestick, scarf also hand made by mom. And my dear make me suprised with this great book and a big red checkered scarf that I wear as a poncho. Yet we bought new TV for Christmas, because we had a really old one. And I almost forgot dad got me this great knife that I use everyday in the kitchen (in our stores don ´t have it) and on which I have also  cut but I would otherwise not me. :)
Well now I just have to do exams and then can go on a little trip to Krakow and who knows where it has everywhere else pulls.

What you got for Christmas? And do you like my gifts?

sobota 2. januára 2016

HAPPY NEW YEAR

Najprv by som chcela všetkým zaželať štastný nový rok nech sa vám darí viac ako v tom minulom a splníte si všetky sny ktoré máte a nezáleži na ich veľkosti veď viete ako sa hovorí "pomaly dalej zájdeš" vo väčšine prípadov je to pravda. A ešte nech nezabudnem veľa krásnych nákupnych úlovkov. :)

2016, happy, and new year image

Aj keď tomu môžno neuveríte včera bol presne rok čo som založila tento blog. A aj keď som sa mu posledné mesiace nevenovala, som si presne na jeho narodeniny spomenula prečo som ho založila a to ma opäť motivovalo. Takže sa bude vidieť častejšie pri nových článkoch.

A teraz také malé zrhnutie toho čo ma potešilo v minulom roku:

- ak si ešte pamätáte môj blog som založila ešte keď som bývala v Prahe ale už o pár mesiacov som sa odsťahovala do mojích milovaných Košic kde som až do teraz ( článok tu)

- dala som si prvé tetovanie ( určite nie posledné)

-  spravila si výlet do Milána (Part I.Part II.)

- napísala sériu článkov Saturday Beuty

- dostala som užasne Mellisa shoes

- dovolenku som si užila v Chorvátsku ( pre mňa raj na zemi :) )

- začala som študovať angličtinu a nemčinu

-  cvičenie v legínach od Stelly McCartney ma naozaj motivuje (a už teraz sa chystám na nejaky beh)

To bolo pár dôležitých  momentov z môjho roka 2015. Ak ste sa dostali až sem som rada a ktorý článok sa vám najviac páčil za celý rok? Zažili ste aj vy niečo zaujmavé?


P. S. Práve idem nafotiť moje darčeky, ktoré som dostala na Vianoce. Čoskoro sa vidíme pri ďalšom článoku
First, I would like to wish all a happy New Year let you manage more than in the past and fulfill all the dreams that you have, no matter their size, you know how they say "slowly gonna go further" in most cases this is true. And even let them forget a lot beautiful shopping catch. :)

Although it is entirely possible not believe yesterday was exactly first year that I founded my blog. And even if I did not write posts last few months, I'm right on his birthday remembered why I founded it and it got me motivated again. So it will be seen more frequently with new posts.

And now I want to show you thing that makes me happier in last year:

- If you still remember my blog I established when I still lived in Prague but in a few months I moved into my beloved Kosice where I was until now. (post here)

- I took my first tattoo (certainly not the last)

- Did a day trip to Milan (Part I.Part II.)

- Wrote a series of articles Saturday Beuty

- I got astonished Mellisa shoes 

- I enjoyed a holiday in Croatia (for me heaven on earth :))

- I began to study English and German

- Exercise in leggings by Stella McCartney really motivates me (and I go for a run)

It has been a few important moments of my year 2015. If you've come this far and I am happy that article you like best for the whole year? Have you also experienced something interesting?


PS I'm taking  pictures of my gifts that I received for Christmas. Soon we will see in the next post. Bye.

Source: wehearit