sobota 12. septembra 2015

Throwback LONDON 14Už je to rok čo som sa vrátila z Anglicka a pred cestou domov sme si spravili krátky výlet do Londýna. Boli to úžasne tri dni strávené v tomto veľkolepom meste. A práve v tomto meste kde na vás móda číha zo všetkých strán som prvýkrát pomyslela na to mať svoj blog (síce ešte to pár mesiacov trvalo kým som sa k tomu odhodlala). Načerpala som tam strašne veľa inšpirácie z ktorej čerpám do dnes a dúfam, že čoskoro sa sem opäť vrátim ale už v lepších outfitoch.

Ako sa vám páči Londýn? A kde ste boli vy minulý rok?

It's been a year since I came back from England and before the way home we made a short trip to London. That was amazingly spent three days in this spectacular city. In this city where you fashion lurking from all sides, I first thought of my own blog (although it still took a few months before I dared to do). I drew there a lot of inspiration from which it is pumped into me still  and I hope that soon will return here but in better outfit.

How do you like London? And where were you last year?

utorok 1. septembra 2015

BEAUTIFUL DAY


Už je to týždeň čo sme sa vrátili z dovolenky ale mysľou som stále tam. Tu je pár fotiek z nášho krátkeho výletu do Splitu. Je to naozaj čarovné mesto, úplne som sa zamilovala do tých úzkych uličiek, ranného trhu z rybami, blšieho trhu so starožitnosťami ... A ako legenda hovorí, ak sa dotknete prstu na nohe sochy biskupa tak sa sem ešte vrátite (verím že sa mi to splní).

Boli ste už v Splite? Alebo ste spoznali iné úžasné miesto?

It's been a week since we returned from vacation but I think I'm still there in my mind. Here are a few photos from our short trip to Split. It ´s really a magical town, I completely fell in love with the narrow streets, morning market of fish, marketplace with antiques ... And as the legend says, if you touch the statues toe bishop so you will come back here (I believe that I come back one time).

Have you ever been in Split? Or you visit other amazing place?