piatok 19. júna 2015

M like Melissa

Opäť vás vítam pri ďalšom poste po dlhšej dobe a mám naozaj veľa noviniek ktoré vám chcem povedať.
 Ako môžete vidieť na fotkách tak som dostala predčasný narodeninový darček od mojej úžasnej sestry. Takže do mojej veľkej zbierky topánočiek pribudli tieto dva unikátne a to značky Melissa po ktorej som už dlho pokukovala. Som z nich úplne nadšená a už sa neviem dočkať ako vám ich ukážem v outfite. Čo na nich hovoríte a aj na túto značku?

Ďalšia novinka je že som oficiálne prijatá na vysokú školu a tak po dvoch pracovných rokoch sa opäť ocitnem v škole. Zažila som toho naozaj dosť za tie roky a preto sa veľmi teším, že budem študovať čo ma ozaj baví. A ak by vás to zaujímalo tak u mňa vyhrali jazyky. A najlepšie na tom je, že budem mať viac času na blog.

A čo vy študujete alebo ste si vybrali prácu?


I welcome you again at another post after a long time and I have really a lot of news that I want to say.
  As you can see in the pictures so I got an early birthday present from my awesome sister. So to my large collection of shoes were added these two unique of brand Melissa after which I have looking so long .  I am absolutely thrilled of them and I can not wait as I  show you them in outfit. What do you think abou them, and also for this brand?

Another news is that I officially accepted to college. So after two years of working again finds himself at school. I experienced that really enough over this years and therefore I am very excited that I will study what really entertains me. And if you are  interested I am going study languages. And the best thing is that I have more time to blog.

What you study or you have chosen a job?

M.            

2 komentáre: